2014. már 21.

Mefisztó

írta: SZTE Eötvös Loránd Kollégium
Mefisztó

Jack Nicholson után egy másik, ezúttal fiktív színész esik Kutus Bence vegyész látcsöve alá, név szerint Hendrik Höfgen.

 

 

250px-Klaus_Mann.jpgÉn csak színész vagyok – mondja Hendrik Höfgen, a Berlini Állami Színház nagyra becsült intendánsa Szabó István 1981-es, Mephisto című filmjében, melyért Oscar-díjat kapott. A film pedig Klaus Mann (a Nobel-díjas Thomas Mann fia) azonos című művéből készült. A szerző a regény első, amszterdami kiadását követően (1936) haláláig küzdött azért, hogy a mű megjelenjen Németországban. Végül 1956-ban látott napvilágot az NDK-ban, de az NSZK-ban csak 1981-ben adták ki először, nagy példányszámban. Ennek talán legfőbb oka a regényből áradó leplezetlen társadalomkritika mellett egy színész volt, éppen olyan, akiről Hendrik Höfgenként olvashatunk a regény lapjain.

 

Höfgen, aki valódi keresztnevét, a Heinz-t az előkelőbb hangzású Hendrikre cserélte, a történet elején a Hamburgi Művészszínház legnagyobb hírű, tehetséges színésze. Az egész város közönsége és a kritika is elismeri játékának gazdagságát, csillogását és eleven lüktetését a színpadon. Hamburg azonban Hamburg, nem a főváros. Berlin… Ott lehetne igazán nagy sikert aratni, a történelmi Németország fővárosában. Vidéken nem veszik észre az embert. Ez az ellentét akkor jelenik meg igazán, amikor Dora Martin, országszerte ismert színésznő vendégszerepel Hamburgban. Ilyen nagyívű pálya szinte elviselhetetlen a becsvágyó Höfgen számára, aki sosem juthat elég magasra Hamburgban, ami „csak” vidéki város.

 

 

 

Kezdetben ideköti minden: a színház, barátai, ismerősei, és szeretője, Juliette Martens, vagy ahogy Hendrik hívja, Tebab hercegnő. Juliette félvér néger, akinek apja német volt. Kettejük viharos, ellentmondásos és titokban tartott szerelme újra és újragerjeszti a férfi szunnyadó energiáját, melyet a színpadon tud csak kisugározni magából. Egész élete a színházé, nélküle elpusztulna.

 

Hendrik rendszeres fellépései mellett lelkesen szaval a Forradalmi Színházról, melynek barátja, Otto Ulrichs az élharcosa. Otto valóban meg akarja valósítani a munkásszínpadot, mely mindenkinek szól, főként az egyszerű embereknek. Hendrik segítségét kéri, aki mindig is hangoztatta, hogy rokonszenvez a kommunistákkal. Ő azonban megamarad a beszédnél, a tettek elmaradnak. A Forradalmi Színházból nem lesz semmi, Hendrik a lelke mélyén Berlinbe vágyik. Feleségével, Barbara Brucknerrel kötött házassága segíti céljának elérésében: apja befolyásos, világhírű tudós, remek kapcsolatokkal. Barátai pártfogása végül eljuttatja a várva-várt fővárosba, ahol a professzor, nemzetközi hírű rendező szárnyai alatt gyors sikereket arat: mindezt tehetségének és szorgalmának köszönheti.

 

brandauer-mephisto.jpgBerlin hamarosan felfigyel rá, hírneve növekszik. Höfgen végre megkapja az őt megillető helyet az ország színészeinek sorában. A gyorsan ívelő pálya azonban hirtelen megtörik 1933-ban. Amire sokan nem számítottak, bekövetkezik: a nemzetiszocialista párt Hitler vezetésével hatalomra jut. Nemkívánatossá válnak bizonyos személyek, többek között a rendező és Höfgen apósa; legtöbb barátja, így Otto Ulrichs is. Höfgen külföldre menekül, de néhány pártfogója kijárja az újdonsült miniszterelnök barátnőjénél, Lotte Lindenthalnál, hogy intézze el Hendrik visszatérését. Höfgen boldog: hazatérhet Németországba, a német színházba, és folytathatja megkezdett pályáját. Semmi nem lehet fontosabb a karriernél. Legfeljebb a kormány változott, ezért nem kell szándékosan emigrálni, ő csupán színész, és egyetlen célja van: játszani, meghódítani a színpadot. Barátai, felesége, szeretője lassan elmaradnak mellőle, mert a náci uralom elől menekülniük kell, vagy akinek már nincs erre ideje, kivégzik. Hendrik pedig emelkedik, tovább, a magasba, a színház élére kerül intendánsként, hű barátjaként a miniszterelnöknek, aki pártfogásába veszi. Kommunista múltját elnézik neki. Höfgen megalkuvó ember, eltűri az országban kibontakozó, korántsem idilli helyzetet. Egy óvatlan pillanatban mégis összeomlik, mert lehull a maszk, az álarc, amit éppen a körülményeknek megfelelően húzott az arcára. A magányos, kétségbeesett Höfgen, a náci Németország vezető színésze felkiált: „Hiszen én csak egy egyszerű színész vagyok!”

 

Valóban, Höfgen ízig-vérig színész. Élete majd minden pillanatában színészkedik, ahogy a helyzet éppen megköveteli. Nem tehet másként: a karrierje forog kockán. Németországban csinált karriert, hírnevet, vagyont. Miért mondjon le erről, hogy külföldön becsmérelje a kormányt, és fillérekből tengődjön? Kinek használ ezzel? Mire jó mindez? A nácikat úgysem lehet egykönnyen elűzni a hatalomból, melynek átvételére sokáig és türelmesen készültek. Ő nem akar mást, mint német földön, németeknek játszani. Mindezt megteheti, ha fejet hajt a náciknak. Fejet is hajt, nem törődve az eseményekkel. Tartja magát ahhoz, ami: színész.

 

A regény fő kérdése, a megalkuvás és a lelkiismeret között feszülő ellentét feloldása nem egyszerű, ha az ember számára saját magán kívül (s azmephisto-klaus-mann-paperback-cover-art.jpgzal összefonódva) hivatása a legfontosabb, melynek előfeltétele, hogy elismerje a kenyéradó kéz jóságát, de legalábbis, hogy szemet hunyjon durvasága felett. Máshol talán lecsap ez a kéz, vagy felakaszt néhány embert, de Hendrik nem köpheti le azért, mert magas polcra helyezte. A színész igyekszik ezen a polcon maradni, tulajdon lelki dillemáját mélyre elrejteni, s lehetőleg nem foglalkozni vele.

Feltehetően így tett Gustav Gründgens is, aki hasonló karriert futott be a hitleri Németországban, s így a regény megjelenése után úgy vélte, egykori barátja, Klaus Mann őt bírálta művében. Az író vélekedése szerint típust ábrázolt; olyan típust, aki, ha nem is volt a kezdetektől a náci törekvés zászlóvivője, de mindenesetre félreállt a zászlóvivők útjából. Gründgens azonban hajthatatlan maradt, s elérte, hogy az író haláláig, még a világháborút követően sem adták ki németül a Mefisztót. Mert kemény kritikája a társadalom és kor ellen minden oldalról tüntet a náci elnyomás és katasztrófa ellen, s nem lehet kétséges, hogy a szerző melyik oldalon áll. Mefisztó az ördög, ezernyi arccal, s mint a történetben olvashatjuk, ez Hendrik Höfgen nagy szerepe, de hogy ember ő, ördög, vagy csak színész, azt az olvasónak kell eldöntenie.

 

Kutus Bence

Szólj hozzá

ismeretterjesztő művészet filmajánló mefisztó klaus mann eötvös blog hendrik höfgen